Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil

Rozšířené vyhledávání

viněta na člun

Autor w 
avatar Re: viněta na člun
23. 03. 2006 17:37
Milda - Vrag s takovýmto člunem podle mne nepotřebuješ žádné oprávnění nemusíš mít ani zákoné pojištění to je od 15KW motoru ale určitě potřebuješ jejich vinětu tuto registraci Ti Chorvati vystaví na jejich kapitanátu ahoj Standa.
Re: viněta na člun
23. 03. 2006 21:06
Vrag - Standa; S vinětou i s pojištěním mi to je jasný a příspěvek od Plavčíka jsem četl pozorně dokonce několikrát, ale pořád mi neni jasný toto:

cituji

"Od 1.1.2006, ale nastane problém. Podle nového zákona musí i pro čluny s motorem o výkonu < 5 kW mít provozovatel zkoušku typu A podle chorvatských předpisů ( viz níže). Celé znění zákonů lze najít n. př. na adrese: [www.chorvatsko.cz]"

Podle tohoto příspěvku musím mít od 1.1.2006 zkoušku "A" i na motor pod 5KW, což se mne týče.

Nevíte alespoň kde hledat tento zákon platný pro rok 2006? Na www.chorvatsko.cz, jak se výše zmiňuje Plavčík, jsem nic nenašel.

Dík Milda

avatar Re: viněta na člun
24. 03. 2006 15:29
Vrag já bych to neřešil s gumákem do nějakejch 3,5m a malým motorem pod 5Kw bych jejich doklady nedělal a naše už vůbec ne za ty peníze a starosti co ti vyjdou ty zkoušky. Neplánuješ li větší loď tak to vypusť a zaplať pouze vinětu.
Chorvati když budou kontrolovat tak je bude hlavně zajímat ta viněta zkoušky musejí li být tak budou až na druhém místě.
Jezdím tam 6 let na kajutové motorové lodi a nikdo po mne nikdy nic nechtěl
zkoušky pouze když jsem si půjčoval člun.
Zákonou pojistku chtěly na kapitanátu při vydání vyněty,ale zkoušky nikdy nikoho nezajímaly.
Italové mají registrované lodě až od 7m a co je pod 7m tak jezdí jak kdo chce s daleko silnějším motorem. Ahoj Standa
Re: viněta na člun
25. 03. 2006 23:02
Jo, Standa má pravdu ,jde jim pouze jenom o vinětu,kterou si raději zaplat.Není to žádný balík a budeš mít klídek.Aji když jsi vypujčíš v místní pujčovně lodku ,většinou je kolem 5 m délky, ale motor pouze do 5 hp.To ti tam pujčí bez prukazu VMP.Ahoj Lada
Re: viněta na člun
27. 03. 2006 22:21
Milda - tebe se to opravdu netýká vždyť znaménko < znamená větší to znamaná v celém textu větší než 5 Kw jestliže máš motor pod 5 KW žádné oprávnění nepotřebuješ
Re: viněta na člun
28. 03. 2006 13:57
Vrag - dle mého názoru je znaménko "<" - "je menší než" a znaménko ">" - "je větší než".

Toto už ale nemusím řešit, protože po telefonickém dotazu v chorvatském turistickém sdružení potvrdily že od letošního roku opravdu platí nové změny v předpisech, podle kterých jakmile nasadím jakýkoliv motor, musím mít jejich průkaz kategorie "A".

Na základě toho jsem koupil člun 3,40 s motorem 15HP a domluvil se na SPS kvůli zkouškám VMP/MPZ. Starý člun jde z domu a budu mít jistotu že nebudu platit prý dost vysokou pokutu.

Zdraví Milda
Re: viněta na člun
29. 03. 2006 15:52
pro Vrag.nechci tě nas..., ale papíry potřebuješ až nad 5 ps.Registrovat plavidlo musíš od 2,5m.To by stovky malých pujčoven loděk krachlo.Mají na nich většinou motory 5 hp.Takže registrace a řidičák je rozdíl.V neděli jedu do HR a musím zajít na kapitanát do Makarské,vezmu tam ty jejich nový předpisy a naskenuju to sem.Vodě zdar
Re: viněta na člun
29. 03. 2006 15:52
pro Vrag.nechci tě nas..., ale papíry potřebuješ až nad 5 ps.Registrovat plavidlo musíš od 2,5m.To by stovky malých pujčoven loděk krachlo.Mají na nich většinou motory 5 hp.Takže registrace a řidičák je rozdíl.V neděli jedu do HR a musím zajít na kapitanát do Makarské,vezmu tam ty jejich nový předpisy a naskenuju to sem.Vodě zdar
Pavel U.
Re: viněta na člun
11. 07. 2006 07:15
Jak to dopadlo? Jsem velmi zvědavý co Vám tam řekli o 3 m gumácích s 5 hp motory, jeden mi taky visí v garáži.
Ď za info.
Re: viněta na člun
23. 08. 2007 23:27
www.lode.cz 20.8 2007:


Chorvatsko - Nařízení pro příjezd a pobyt cizích jachet a člunů

20. srpna - Vláda Chorvatské republiky - Na základě článku 1020. odstavce 1. a odstavce 2. Námořního zákoníku (»Sbírka listin«, číslo 181/2004) Vláda Republiky Chorvatské na zasedání ze dne 5. dubna 2006. roku přináší:

NAŘÍZENÍ 97 O PODMÍNKÁCH PRO PŘÍJEZD A POBYT CIZÍCH JACHET A MALÝCH PLAVIDEL URČENÝCH PRO SPORT A ZÁBAVU VE VNITŘNÍCH MOŘSKÝCH VODÁCH A TERITORIALNÍM MOŘI REPUBLIKY CHORVATSKÉ

Článek 1.
Tímto Nařízením se předepisují podmínky příjezdu a pobytu cizích jachet a člunů ve vnitřních mořských vodách a teritoriálním moři Republiky Chorvatské za účelem zábavy, výletní plavby, účasti ve sportovních soutěžích nebo námořních výstavách.

Článek 2.
jednotlivé výrazy v tomto Nařízení mají následující významy:
–plavidlo je člun nebo jachta cizí státní příslušnosti;
–vůdce plavidla je osoba která řídí plavidlo a je zodpovědná za jeho bezpečnost a provoz v souladu se zákonem;
–viněta je označení, kterým se prokazuje přihlášení příjezdu, splnění podmínek pro plavbu v Republice Chorvatské a též úhrada poplatku za bezpečnost plavby, využití navigačního značení a za námořní informační mapu;
–za plavbu v Republice Chorvatské se považuje plavba ve vnitřních mořských vodách a v teritoriálním moří Republiky Chorvatské, kromě neškodného průjezdu teritoriálním mořem;
–za plavidlo bez lůžek se považuje loď pro plavbu bez možností dlouhodobého ubytování na její palubě.

Článek 3.
Na palubě plavidla podle Článku 1. tohoto Nařízení není dovoleno cizím státním občanům v Republice Chorvatské provádět přepravu pasažérů za úplatu, nebo provádět na moři výdělečnou činnost.
Plavidla podle Článku 1. tohoto Nařízení mají povinnost během plavby na vnitřních mořských vodách a teritoriálním moři Republiky Chorvatské dodržovat předepsaná pravidla plavby stejně jako ostatní předpisy Republiky Chorvatské, kterými se zajišťuje bezpečnost plavby a ochrana moře před znečištěním a taktéž dodržovat celní předpisy.

I. PŘÍJEZD A POBYT CIZÍCH PLAVIDEL V REPUBLICE CHORVATSKÉ
Článek 4.
Velitel plavidla, které připlouvá do Republiky Chorvatské po moři, je povinen nejkratší cestou doplout do nejbližšího přístavu určeného pro mezinárodní provoz za účelem provedení pohraniční kontroly a následně:
–získat vinětu;
–ověřit seznam posádky a pasažérů nebo seznam osob v přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce.

Článek 5.
Velitel plavidla, které je do Republiky Chorvatské dovezeno po souši, nebo se nachází uskladněno ve střeženém přístavu nebo na jiném povoleném místě v Republice Chorvatské je povinen před začátkem plavby:
–získat vinětu;
–ověřit seznam posádky a pasažérů nebo seznam osob v přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce.

Článek 6.
Seznam posádky a pasažérů nemusí mít plavidla, která nemají možnost dlouhodobého ubytování na plavidle.

II. VINĚTA
Článek 7.
Plavidlo musí být na viditelném místě označené vinětou.
Vinětu musí mít plavidlo o délce 3 metry nebo větší, stejně tak i plavidlo o délce menší než 3 metry pokud je jeho celkový výkon pohonných strojů 5 kW nebo vyšší.
Vinětu nemusí mít plavidla na pádla, bez ohledu na délku (např. kajak, lehký člun, šlapadlo a pod.).
Vinětu nemusí mít plavidlo pokud je uskladněno v přístavu nebo na jiném povoleném místě v Republice Chorvatské.
Doba platnosti viněty je jeden rok ode dne vydání a pro jedno plavidlo se ročně může vydat pouze jedna viněta.
Vinětu vydává přístavní kapitanát nebo pobočka přístavního kapitanátu.
Při příležitosti vydání viněty přístavní kapitanát nebo pobočka přístavního kapitanátu prověří zda plavidlo a jeho posádka splňují podmínky pro plavbu v Republice Chorvatské.
Na plavidle, které musí mít vinětu, musí být ústřižek viněty nalepen na seznam osob dle Článku 8. tohoto nařízení. Vzorek viněty je zobrazen v Příloze 1. která je součástí tohoto Nařízení.

III. SEZNAM OSOB
Článek 8.
Velitel plavidla, na kterém se mají během plavby v Republice Chorvatské střídat naloděné osoby, si je povinen v přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce vyřídit seznam osob.
Seznam osob je jmenovitý seznam osob, které mohou po celou dobu platnosti viněty být ubytovány a plout na plavidle dle Článku 1. Nařízení a sepisuje se na tiskopise uvedeném v Příloze 2, která je součástí tohoto Nařízení.
Seznam osob se ověřuje ústřižkem viněty.
Celkový počet osob uvedených na Seznamu osob nesmí být větší než dvojnásobek jmenovité kapacity plavidla zvýšený o 30% jmenovité kapacity plavidla.
Děti do 12 let věku se do Seznamu osob dle odstavce 2. tohoto Článku nezapisují a taktéž nepočítají se do počtu osob, které mohou být naloděny na plavidlo během plavby ve vnitřních mořských vodách a v teritoriálním moři Republiky Chorvatské.
Kapacita plavidla dle odstavce 4. tohoto Článku se určuje v souladu s doklady plavidla, a pokud v dokladech plavidla není uvedená jeho kapacita, určí se tato kapacita podle Směrnic o malých plavidlech a jachtách a Směrnic pro statutární certifikace malých plavidel a jachet.
Do Seznamu osob se nezapisuji osoby které přebývají na plavidle během pobytu plavidla v přístavu nebo na kotvišti.
Seznam osob je možné vyřídit během vyřizování viněty nebo dodatečně, když dochází k výměně posádky ve vnitřních mořských vodách a v teritoriálním moři Republiky Chorvatské. Osoby mohou být do seznamu osob zapisovány také postupně nejpozději však při nalodění každé dané osoby na plavidlo.
Jestliže se Seznam osob vyplňuje postupně, tento se během každého doplnění musí ověřit v přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce.

Pokud se během inspekčního dozoru zjistí, že se na plavidle dle odstavce 1. tohoto článku nachází osoba, která není zapsána do Seznamu osob, nebo Seznam osob není ověřen ústřižkem viněty, nebo tento neexistuje, bude se mít za to že se plavidlem provádí kabotáž.

Článek 9.
Na plavidle, které se plaví v Republice Chorvatské musí se pro účely kontroly kontroly nacházet následující doklady v originále:
–viněta;
–ověřený seznam posádky a cestujících (kromě plavidel podle Článku 6. tohoto Nařízení) a/nebo ověřený seznam osob, které pobývají na plavidle (pro plavidla, na která se vztahuje Článek 8. tohoto Nařízení);
–doklad o způsobilosti plavidla k plavbě;
–doklad, že osoba, která na plavidle velí je plavidlo schopná řídit v souladu se státními předpisy státu pod jehož vlajkou se plaví, popřípadě v souladu s předpisy Republiky Chorvatské;
–doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám;
–doklad o vlastnictví nebo plnou moc pro používání plavidla;
Plavidla, na kterých se musí nacházet seznam osob nejsou povinná mít seznam posádky a pasažérů, v okamžiku vplutí, nebo vyplutí z vnitřních mořských vod a teritoriálního moře Republiky Chorvatské.

IV. VYPLUTÍ PLAVIDEL Z REPUBLIKY CHORVATSKÉ
Článek 10.
Velitel plavidla je povinen před odplutím z Republiky Chorvatské:
–podrobit se pohraniční kontrole a
–ověřit seznam posádky a cestujících v přístavním kapitanátu nebo v pobočce přístavního kapitanátu.
Po splnění povinností dle odstavce 1. tohoto Článku je velitel plavidla je povinen nejkratší cestou opustit vnitřní mořské vody a teritoriální moře Republiky Chorvatské.

V. POBYT Z DŮVODU ÚČASTI NA SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH NEBO NA NAUTICKÝCH VÝSTAVÁCH
Článek 11.
Plavidlo, které se účastní sportovních soutěží nebo přijíždí do Republiky Chorvatské kvůli vystavovaní na nautické výstavě nemusí mít vinětu, s podmínkou že organizátor sportovní soutěže nebo nautické výstavy plavidlo přihlásil příslušnému přístavnímu kapitanátu nejpozději 5 dnů před začátkem soutěží nebo výstavy.
Výjimka z odstavce 1. tohoto článku se týká plavidel která se vystavují na nautické výstavě bez úmyslu plavby v Republice Chorvatské.

S přihláškou je organizátor sportovní soutěže také povinen přiložit seznam osob, které budou pobývat na plavidle.

VI. INSPEKČNÍ DOZOR
Článek 12.
Dozor nad prováděním tohoto Nařízení vykonávají inspektoři bezpečnosti plavby a osoby zmocněné k provádění inspekčního dozoru bezpečnosti plavby, osoby zmocněné k vykonávání celního dozoru a policie.

Pokud osoba dle odstavce 1. tohoto článku zjistí, že plavidlo nebo jeho velitel nesplňují podmínky tohoto Nařízení, zakážou další plavbu plavidla do odstranění zjištěných nedostatků.
Jestliže se nedostatek nedá odstranit v rozumném termínu a plavidlo doplulo do Republiky Chorvatské z otevřeného moře, osoba z odstavce 1. tohoto článku nařídí opuštění vnitřních mořských vod a teritoriálního moře Republiky Chorvatské.
Kromě opatření dle odstavců 2. a 3. tohoto Článku, osoby dle odstavce 1. tohoto článku zahájí přestupkové řízení a zajistí další opatření předepsaná zákonem.

VII. PŘEDCHOZÍ A ZÁVĚREČNÁ NAŘÍZENÍ
Článek 13.
Přihláška příjezdu a pobytu cizích jachet a malých plavidel do vnitrních mořských vod a teritoriálního moře Republiky Chorvatské, která byla vyřízena před nabytím platnosti tohoto Nařízeni zůstává v platnosti do vypršení termínů její platnosti.
Pokud v souladu s národními předpisy státu, pod jehož vlajkou plavidlo pluje, osoba která řídí plavidlo nemusí být způsobilá pro řízení, musí si taktéž vyřídit odpovídající potvrzení nebo osvědčení o způsobilosti v souladu s předpisy Republiky Chorvatské.

Článek 14.
Dnem nabytí platnosti tohoto Nařízení končí platnost Nařízení o podmínkách pro pobyt cizích jachet a malých plavidel určených pro sport a rekreaci ve vnitřních mořských vodách a teritoriálním moři Republiky Chorvatské. («Sbírka listin», čís. 2/2005 a 34/23005).

Článek 15.
Toto Nařízení nabývá platnost osmého dne ode dne zveřejnění ve »Sbírce listin»

Třída: 342-01/06-01/02
Dor.číslo: 5030114-06-1
Zagreb, 5. dubna 2006.

Místopředsedkyně Vlády
a ministryně rodiny, obránců a
mezigenerační solidarity
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
Přístavní kapitanáty- seznam- má někdo?
30. 01. 2008 09:14
Disoponujete někdo seznamem přístavnáích kapitanátů a jejich poboček? Můžete jej dáti k dispozici?
Za sebe_ zajímá mne především oblast Kvarneru. Díky. Tom
avatar Re: Přístavní kapitanáty- seznam- má někdo?
03. 03. 2008 13:43
to falknovan - seznam kapitanatu najdes na [www.mmpi.hr]
Re: viněta na člun
12. 03. 2008 11:59
Poradí mi někdo? Slyšela jsem, že Chorvati zase pro letošní rok (2008) změnili zákon a podmínky pro registrace-viněty člunů, lodí? Neví někdo, jestli se cokoliv ohledně lodí pro letošní rok změnilo? Děkuji
Anonymní uživatel
Re: Přístavní kapitanáty- seznam- má někdo?
12. 03. 2008 13:43
Děkuju, Už jsem našel smiling smiley
Anonymní uživatel
Re: viněta na člun
12. 03. 2008 13:44
Ivinko, já se domnívám, že by se to ocitlo v zdejších akutalitách... Asi vyčkejme..
Re: viněta na člun
12. 03. 2008 14:29
Na stránkách www.lode.cz v Legislativě jsem se dočetla v sekci: Chorvatsko-nařízení pro příjezd a pobyt cizích jachet a člunů (s datem 20.8.2007) - napíšu pouze úsek: Vinětu musí mít plavidlo o délce 3m nebo větší, stejně tak i plavidlo o délce menší než 3 metry, pokud je jeho celkov výkon pohon.strojů 5kW nebo vyšší. - byli jsme v Chorvatsku loni v červnu a bylo to jinak, registrovala se loď od 2,5m. Tak nevím, jestli to platilo už vloni nebo je to novinka? A ještě změna oproti loňsku - k vinětě jsme museli dávat seznam posádky - tak tady je zase úsek z Legislativy: Seznam posádky a pasažérů nemusí mít plavidla, která nemají možnost dlouhodobého ubytování na plavidle. Takže zase podle mě změna. Vloni jsme to museli řešit i na skůtra. Podle mě je to teď tak, že na nafukovací čluny, skůtry a lodě sportovní bez kajut se nemusí seznamy vůbec dávat a může tam na jezdit libovolný počet lidí. Tak až se dopátrám něčeho oficiálního, dám vědět.
Re: viněta na člun
12. 03. 2008 15:14
vloni to bylo takto:

do 2,5 m délky s pohonným zařízením o výkonu přes 5 kW 140 kuna
od 2,5 do 4 m délky 210 kuna


nejsem si ted jistý,ale možná,že je ve článcích překlep jestli místo 5kW nepatří 4kW tj. něco málo přes 5HP(koní)
5kW je cca 6,75HP(koní)
což u většiny člunu o délce 2,5m je povoleno max. 6HP
prt
Re: viněta na člun
03. 06. 2008 14:42
vkládám odkaz ma stránky ministerstva dopravy ČR

plavba v chorvatsku


pro standum vypadáto, že už neplatí 2,5m ale od 3metrůUpraveno 1krát. Naposledy upravil prt (03. 06. 2008 14:43).
Re: viněta na člun
03. 06. 2008 15:40
to prt:

ano mas pravdu..resili jsme to ve vlakne "Řidičák na loď"
neda se verit vsemu co na www.chorvatsko.cz a jinde pisou

a co me stve je ze musim mit ridicak na 2,5m 5HP, ale letos to uz neresim
simyr
Re: viněta na člun
12. 06. 2008 09:17
No jo, to je ten problém,v originále je spojka ,,ili,,/chorvatská/, v ang. překladu ,,or,, tedy ang. překlad je jasný, ale v tom případě tento paragraf postrádá smysl. Proč by pak Ch. nenapsali, že vinětu musí mít všechny čluny s motor.pohonem nad 5kW? Bohužel je to napsané jako /nevím zda i nyní ,u nás řidičák kategorie B a B+E-/ před několika lety byly velké dohady i v ČR. Oficiální výklad je že vinětu nemusí mít člun pod 2,5m s motorem pod 5kW,ostatní čluny s motorem by vinětu měly mít.
Re: viněta na člun
23. 06. 2008 20:30
Nevíte někdo jak je to letos v Chorv. s malými čluny? Mám gumáka 3m a motor 3.6kw. Prý letos potřebujem na tyto malá plavidla kapitánské zkoušky. Budu rád za jakoukoliv informaci.
Re: viněta na člun
10. 08. 2008 20:36
cokoli do 2,5 metru a do 5 Ps bez poplatku , jakmile něco přesahuje at jsou to koně nebo délka je to na známku. Postihy jsou nekompromisní
3000 - 10 000,- kun. bylo více případů většinou končí špatně ,každý si vykládá zákon po svém, takže nemáte šanci věřte mám vlastní zkušenos.
Re: viněta na člun
11. 08. 2008 12:58
to cibar:

naprosto stebou souhlasim az na detajl :-) oprav si 2,5m na 3m a 5HP na 5kW
2,5m platilo vloni od letoska to je 3m

zkousel na me vinjetu, ale rekl jsem mu to co zde pisu a pak uz ani nechtel tzv.ridicak

chorvati v tom maji sami gulas
Re: viněta na člun
21. 08. 2008 21:00
to StandaM
13.8.08 na kapitanátě v Dubrovníku
2,5 m a výš s motorem větším než 5 kW = viněta
větší člun než 3 m, s jakýmkoliv motorem = viněta
Re: viněta na člun
22. 08. 2008 06:39
to ragu:
jak jsem psal maji v tom gulas:-) v Zivogosce to bylo jinak
svuj parnicek jsem prodal a pristi rok bude snad poradny parnik, tak budu muset platit i pojisteni + VMP resp.MPZ a vinjeta bude samorzejmosti
Re: viněta na člun
03. 01. 2009 15:43
Poridil jsem si "parnik" kde predchozi majitel zaplatil vinjetu, ktera plati do 9/2009
vinjeta je psana na jeho jmeno cislo clunu zustalo stejne.Podle me by to melo platit, ale nerad bych narazil na blbce, ktery se bude drzet jmena.
Stejne na kapitanat budu muset zajit a vyridit seznam osob, tak bych se tam zeptal.
Jen me to zajima....mate stim nekdo zkusenost?
avatar Re: viněta na člun
03. 01. 2009 17:24
Ahoj teď tu studuji mojí vinětu podle mne je to na loď ne jmeno jsou tu hlavně zvýrazněny parametry lodě od kdy je v HR registrovaná a max počet osob.
Jediné co určutě je nebude zajímat kolik měl hlášených osob předchozí majitel a jestly se vejdeš do max. počtu letos ty se svojí posádkou.Nic bych nikomu nevysvětloval vzal svoje platné dolkady /techničák od lodě,zákonou pojistku,průkaz kapitána/ pojistka už ale musí být na tebe.To je první co si ofocují když mne vystavují novou vinětu.Budu tam mít už loď 4r. takže už je to pomálu o 300kn méně.
No a co jsi koupil a kde budeš kotvit ???
Já letos změna místo Punatu Šibenik Solaris teda snad zatím ahoj Standa
Re: viněta na člun
03. 01. 2009 19:17
Asi to tak dopadne, ze si to vyridim jen tu pojistku nacham az podle motoru.
Sel jsem zase do clunu Arimar Top Line 360 (360cm) + prepravnik bez motoru.Potreboval jsem dostat jak auto tak parnik do garaze proto takova volba.

zvazuji 4 takt 20HP nebo 25HP, ale zde uz je velky vahovy rozdil.Pokud pujdu do 25HP, tak uz musim
vyridit pojistku.Da se tato pojistka vyridit v CR?
Jinak "kotviste" budu mit v Zivogosce v kempu Dole.
avatar Re: viněta na člun
04. 01. 2009 10:29
Ahoj Stando

gratuluji, už se těšíš vid....
pojistku řeším pokaždé v čr. mam dva kontakty jestli chceš, a viněta se vztahuje hlavně na člun jak říká Standa.
Kupoval jsi nový? A jaký je rozdíl mezi motory ve váze? jen pro zajímavost.

bob
Re: viněta na člun
04. 01. 2009 11:08
Dik za gratulaci a samozrejme se tesim az to testnu u nas na prehrade.
No prave vinjeta se vztahuje hlavne na clun, coz je logicke a 100% to tak beru, ale zustava zde
jeste radek s jmenem predchoziho majitele coz by mohlo delat problem, ale uz jsem se rozhodl, ze tech 210kn+dalsi poplatky
radeji zaplatim.
Kontakty na pojistku beru.Muzes me je poslat.
Clun neni novy je r.v.2004 a zda se byt ok.Jen ho musim vycistit, protoze burty vcetne lamina jsou barvy bile a ta je nachylna na uspineni.

Tohatsu 20 ---------- 52kg
Tohatsu 25 ---------- 71,5kg

Suzuky 15 ------------ 47kg
Suzuky 25 ------------ 69kg

Honda 20 ------------ 46kg
Honda 25 ------------ 70kg

Mercury 20 ---------- 50kg
Mercury 25 ---------- 71kg

Selva 15 ----------- 45kg
Selva 25 ----------- 62kg

Yamaha 20 -------- 52kg
Yamaha 25 -------- 62kg

atd.


u nekterych motoru ten vahovy rozdil neni tak velky, zalezi jak jsou rozdilne(pocet valcu,obsah,EFI atd.) treba Johnson 25 ma 96kg

chtel bych asi Tohatsu, ale 20kg rozdil za 5HP me prijde dost.Jeste vysla novinka Selva 20HP, tak uvidime do ceho nakonec pujdu.
Cenovy rozdil u Yamahy je cca 6 tis.(coz me ted prekvapilo) u Tohatsu cca 18 tis. u Hondy cca 30 tis.
Zalezi na prodejcich nakonec se da i koupit 25HP za cenu 20HP (akce,vyprodej atd.)

Standa
Promiňte, ale pouze registrovaní uživatelé smí přispívat do tohoto diskusního fóra.

Přihlašte se zde.

Přihlášení uživatelé

Hosté: 301
Zaznamenaný počet uživatelů: 62 během dne 19. 01. 2012
Zaznamenaný počet hostů: 1075 během dne 01. 11. 2018
Nevkládejte prosím nabídky zprostředkování ubytování a odkazy na komerčně zaměřené stránky. Všechny tyto příspěvky budou smazány. Pokud chcete někoho upozornit na výhodné ubytování, můžete použít e-mail. Provozovatel fóra neodpovídá za obsah příspěvků a nenese za ně žádnou odpovědnost.